Categories
Decal chuyển nhiệt Ý Decal nhiệt ép áo Decal nhiệt in áo

Bảng giá decal chuyển nhiệt Ý

Bảng giá decal chuyển nhiệt Ý gồm decal ép nhiệt, decal in chuyển nhiệt cao cấp:

TÊN DECAL NHIỆTQUY CÁCHGIÁ SỈGIÁ LẺCHI CHÚ
Decal in logo PU Ý màu trắng – 0,5 x 30mcuộn5.800.0006.000.000Không bán lẻ mét
Decal in logo PU Ý trong suốt, trong mờ – 0,5 x 30mcuộn6.000.0006.200.000Không bán lẻ mét
Decal ép nhiệt Ý màu thường 0,5 x 30m/cuộncuộn4.800.0005.000.000Không bán lẻ mét
Decal ép nhiệt Ý màu nổi (nhũ vàng, nhũ bạc, mi nơ) 0,5 x 30m/cuộncuộn6.300.0006.500.000Không bán lẻ mét
Bảng giá decal chuyển nhiệt Ý
Bảng giá decal chuyển nhiệt Ý